Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Za učence 3. razreda je NPZ neobvezen. Na naši šoli smo ga izvedli v mesecu marcu.

V maju pa bodo NPZ opravljali šestošolci in devetošolci. Za našo šolo je v 9. razredu letos kot tretji predmet določena angleščina.

Izvedba NPZ:

  • torek, 7. maja, 2024, NPZ slovenščina, 6. in 9. razred,
  • četrtek, 9.5. 2024, NPZ matematika, 6. in 9. razred,
  • ponedeljek,13.5. 2024, NPZ angleščina, 6. in 9. razred.

Učenci polo NPZ rešujejo eno uro, na naši šoli se bo začelo izvajanje NPZ ob 8.00 in zaključilo ob 9.00.

Vsem učencem želimo, da čim bolje predstavijo svoje znanje. Ustvarjen rezultat jim bo dal informacijo o njihovem dosedanjem znanju, predvsem pa je učencem in staršem dana možnost primerjave dosežka z vsemi vrstniki v generaciji. Učitelji pa pridobimo informacije o morebitnih vrzelih v metodičnem in vsebinskem delu izvajanja posameznih učnih vsebin.

Letos so rezultati NPZ še formativnega značaja, z naslednjim šolskim letom bo NPZ obvezen za vse tretješolce, za devetošolce pa bo imel NPZ tudi vlogo pri vpisu v nadaljnje šolanje.

Preberi še kaj več TUKAJ.

Zapisala: Karmen Simonič Mervic, ravnateljica