Nadaljujemo z računalniškim opismenjevanjem

Današnji čas tudi od otrok zahteva, da obvladajo (vsaj) osnove računalniških programov in  pravil pisanja. Prav zato se na naši šoli trudimo, da že najmlajšim našim učencem nudimo podporo na tem področju.

Zato smo v zadnjih dveh tednih v računalniški učilnici izpeljali tehniške dneve v 2., 3., 4. in 5. razredu. Učenci so nadgrajevali znanje lanskega leta in se tudi marsičesa naučili. Najmlajši so pazili na pravilno držo miške, klike, dvojne klike in osnove pisanja v wordu. Vsak višji razred je spoznaval več simbolov, pravil in vse tudi utrjeval z zanimivimi vajami. Najstarejši pa so že sami napisali sestavek v wordu po zapletenih navodilih, sami so iskali napake v zapisih in jih popravljali, iskali so simbole, ki jih precej redko uporabljamo in preko igric utrjevali na novo osvojeno znanje.

Znanje, ki so ga učenci pridobili na teh dneh, bomo preko leta utrjevali in nadgrajevali. In na tak način bodo (ko bo pravi čas) lahko sami pisali sestavke, oblikovali besedilo in se v višjih razredih spopadali tudi s predstavitvami v programu power point.

Ampak.. .vse po korakih. Začetek je bil zelo obetaven.

Zapisala: Damjana Vončina