Naravne in druge nesreče – Požar v naravi« v šolskem letu 2023/2024

»Že majhna iskrica lahko zaneti velik požar«.

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je v šolskem letu 2023/2024 razpisala natečaj na regijskem in državnem nivoju »Naravne in druge nesreče-Požar v naravi.« Že majhen izvor ognja ali iskrenje lahko v naravi hitro zanetita požar velikih razsežnosti, kar lahko ogroža ljudi, živali in okolje. Namen letošnjega natečaja je bil mlade ozavestiti oziroma jim podati informacije o vzrokih za nastanek požara, napotkih, kako lahko sami preventivno ravnajo, da preprečijo njegov nastanek, kaj storiti, če dom ogroža požar v naravi, ob evakuaciji in po vrnitvi domov. Učenci so ustvarjali ob strokovni podpori Tine Bajc Hlad, Ivanke Erjavec, in Marije Rupnik Hladnik. Prvošolci, tretješolci in četrtošolci so pri pouku likovno ustvarjali in izdelke poslali na URSZR v Novo Gorico. Marina Žigon (1. r.), Urška Jereb (3. r.) in Genovefa Trček (4. r.) so prejele priznanje in praktične nagrade za sodelovanje na regijskem natečaju. Iskrene čestitke.                                                            

Zapisala: Ivanka Erjavec