Obvestilo

V zavihku Straši (podzavihek Vloge) je objavljen nov obrazec za oddajo vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Postopek je enostavnejši, saj kot obvezna priloga ni več zahtevana odločba za otroški dodatek, ampak starši s podpisom dovoljujejo, da UO šolskega sklada podatke o upravičenosti do sredstev iz šolskega sklada pridobi iz šolskih evidenc.