Obvestilo – oddaja vlog (statusi, pomoč)

Starše obveščamo, da lahko kadarkoli v šolskem letu zaprosijo za denarno pomoč iz sredstev šolskega sklada.

V zavihku Starši (podzavihek Vloge) so na voljo obrazci za:
Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

in

Vloga za dodelitev statusa športnika/kulturnika
Če otrok dosega izredne rezultate na državnem nivoju na kulturnem ali športnem področju, je perspektivni in vrhunski športniki  in vrhunski mladi umetniki, lahko starši vložijo vlogo za dodelitev statusa učenca športnika oz. učenca kulturnika. Vse potrebne informacije v zvezi s postopkom dobite na šoli pri razredniku. Starši ali skrbniki oddajo vlogo do 23. septembra 2022 na naslov Osnovna šola Črni Vrh, Ravnateljica, 5274 Črni Vrh 95 ali po e-pošti karmen.simonic-mervic@oscv.si s pripisom perspektivni in vrhunski športnik ali perspektivni in vrhunski mladi umetnik.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.