Predsednik Ustavnega sodišča na obisku v OŠ Črni Vrh

Prof. dr. Matej Accetto učencem predstavil pomen prava v družbi

Sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije obiskujejo osnovne šole po Sloveniji. Za obisk so izbrali tudi OŠ Črni Vrh. V sredo, 17. aprila 2024, je ravnateljica šole, ga. Karmen Simonič Mervic, gostila predsednika Ustavnega sodišča RS, prof. dr. Mateja Acceta, in vodjo kabineta, mag. Katarino Ratoša.

Predsednika Ustavnega sodišča je najprej pozdravil združeni mladinski in otroški pevski zbor s himno šole, ki ima v besedilu tudi vizijo šole – Znanje nas popelje v sanje. Prof. dr. Matej Accetto, nekoč tudi sam pevec, je bil nad izvedbo navdušen. Ob prihodu v razred je visokega gosta pozdravila tudi predsednica šolskega parlamenta Mirjam Krevs.

Drugo šolsko uro je vlogo učitelja prevzel sam predsednik, ki je osmo- in devetošolcem zanimivo predstavil sestavo oblasti v Republiki Sloveniji, sestavo ustavnega sodišča in pomen prava v družbi. Predstavitev je začel s sliko boginje Justice, ki s prevezo čez oči, mečem in tehnico ponazarja temeljno vsebino prava. V pogovoru z učenci se je razvila razprava o pomenu enakosti in pravičnosti v družbi. Učenci so se izkazali za dobre sogovornike in mislece. V življenju se vedno zastavljata vprašanji; kaj je prav in kaj je pošteno. Vsak slehernik se dnevno odloča, kako naj ravna, v pravu pa je potrebno poleg ravnati prav in pošteno, tudi razsoditi in naložiti kazen, ki mora biti sorazmerna izgubi, ki je bila povzročena.

Spoznavati osnove prava, ki so del vsakdana, pa se tega pogosto ne zavedamo, je pomembno. Učenci 7. in 8. razreda se s temi vsebinami srečajo pri pouku državljanske vzgoje, delno pa so vključene tudi v vsebine zgodovine. Imeti učno uro s predsednikom Ustavnega sodišča RS pa je nekaj posebnega in dragocenega.

Zapisala: Karmen Simonič Mervic, ravnateljica