(Pre)pesnimo

V 9. razredu se pri pouku književnosti sprehodimo skozi zgodovino razvoja slovenske literature. Spoznamo veliko obdobij, predvsem pa ustvarjalce, ki so nam zapustili bogat korpus besedil. Eno izmed takih je napisal tudi Oton Župančič, ki so se ga ob obisku Kamne Gorice v začetku 20. stoletja izjemno dotaknili žebljarji in njihovo težaško delo. Devetošolci so se z njegovo pesmijo Žebljarska poigrali in nastali so dve šaljivi priredbi pesmi in besedilo, povezano z življenjem žebljarjev, ki vam jih ponujamo v branje.