Pridobitev statusa športnika/umetnika- oddaja vloge