Proslava ob dnevu državnosti

V četrtek, 23. 6. 2022, je bila v Osnovni šoli Črni Vrh proslava ob dnevu državnosti, ki je bila odprta za javnost. Slovesnost so počastili tudi praporščaki. Na proslavi so z deklamacijami, plesom in petjem nastopili učenci razredne in predmetne stopnje ter pevski zbori Osnovne šole Črni Vrh. Ker praznik sovpada z zaključkom šolskega leta,  je bil program tudi poletno, počitniško obarvan. Ob zaključku je ravnateljica Karmen Simonič Mervic vsem zaželela lepo praznovanje dneva državnosti, učencem pa razigrane, vesele in brezskrbne počitnice. Čisto na koncu pa je še pevski zbor zapel otroško afriško ljudsko pesem pod vodstvom Damjane Vončina, ki je k učenju in plesu te pesmi povabila tudi vse prisotne, ki so z veseljem zapeli in zaplesali.

    Zapisala: Elizabeta Bonča