Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Z učenci  smo se že v okviru pouka kar nekaj časa pripravljali na kulturni dogodek-Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in na sam kulturni praznik- 8. februar.

2. februarja pa so učenci in mentorici Damjana Vončina ter Jana Petrnel pripravili Proslavo ob Prešernovemu dnevu. Sporočilo  prireditve je  bilo,  da  spoznavanje kulture poteka skozi naše vsakdanje življenje in priložnosti, ki nam jih ponudi bližnje ali pa tudi bolj oddaljeno kulturno okolje. Izpostavili smo sporočilo, da živimo v vznemirljivem in hitro razvijajočem se svetu, da  nas vsakodnevno obkrožajo različne osebe, stvari in dogodki, zato se moramo tudi  ustaviti in si vzeti čas za kulturo ter kulturne dejavnosti.

Kulturen odnos je  sprejemanje in spoštovanje ter lep odnos do sošolca, vrstnika ali  sočloveka. Pomemben je naš odnos do kulturne dediščine in kulture.  Kultura pa  je  izvajanje in poslušanje glasbe, ogled slik in filmov, branje različnih besedil in še marsikaj.

Ravnateljica Karmen Simonič Mervic je v govoru izpostavila, da imamo v naši državi praznik, ki ga ne poznajo in praznujejo nikjer drugje po svetu. Slovenski jezik je bil povezovalec naroda tako v preteklosti kot danes. Kultura pa  je široko polje ustvarjanja, ki je človeku nujno, ker se preko ustvarjanja poveže sam s sabo in svetom. Že vrsto let se vsako leto spomnimo kakšnega od ustvarjalcev. Letošnje leto je posvečeno pesniku Karlu Destovniku Kajuhu in arhitektu Edvardu Ravnikarju ter pisatelju Ivanu Tavčarju.

Otroški in mladinski pevski zbor sta Proslavo ob Prešernovemu dnevu povezala s petjem Tomassinijeve skladbe  O Vrba (na Prešernovo besedilo) in skladbicamaDominika Krta Žabja izštevanka ter Čokolada. Recitatorji Fran Tominec, Tobija Čuk, Jakob Hladnik in Aljaž Mlečnik iz 6. razreda ter Erik Bezeljak iz 8. razreda so se predstavili s Prešernovo Kam in pesmijo Prebesedimo, ki jo je napisal  Borisa A. Novak, Prešernov nagrajenec  za življenjsko delo leta 2018. Vsi udeleženci prireditve pa so s svojo pozorno držo prispevali, da je  kratka, a lepa in zanimiva proslava obrodila lepo obeležen dan kulture tudi na Osnovni šoli Črni Vrh.

Zapisala: Ivanka Erjavec