Zapisovanje besed

Začeli smo s pisanjem! V tretjem razredu smo pri urah tujega jezika začeli z zapisovanjem besed. Učenci bodo do konca leta pogosto rabljene in dobro znane besede zapisovali in s tem nadgradili svoje zmožnosti sporočanja, ki so do sedaj temeljile na ustnem izražanju. Sestavljanje besed smo popestrili z uporabo lesenih in magnetnih črk. Dele telesa pa smo zapisovali tudi na manjše lističe in jih pritrdili na obris človeškega telesa.

Zapisala: Tina Bajc Hlad