Samostojni koraki v spletno učilnico

Drugošolci so imeli danes pouk v računalniški učilnici z namenom, da se sami prijavijo v
Arnesove spletne učilnice. Pri tem sva jim pomagali razredničarka Vera Rudolf in učiteljica
Damjana Vončina.
Najprej so besedilo z lista, ki je vsebovalo velike začetnice, številke, vejice in pike prepisali na
računalnik v wordov dokument. Tako so se naučili, kako se na računalnik napiše posamezne
črke velike in male tiskane abecede ter še druge znake, ki jih zahteva geslo za vstop v spletno
učilnico.
Vsem učencem se je uspelo prijaviti in z veseljem so se lotili nalog, ki so jih tam čakale.
Vera Rudolf
Foto: Vera Rudolf