Slovenski rokodelski tabor 2023

Rokodelski tabori ponovno vabijo – odprte so prijave na Slovenski rokodelski tabor 2023.

Tabor namenjamo učencem in mladostnikom, starim od 12 do 17 let, ki bi radi aktivno in ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem razmišljajo o svojem prihodnjem poklicu. Mladi bodo lahko pobliže spoznali delo posameznih mojstrov rokodelcev ter skupaj z njimi ustvarjali svoje izdelke. Delo bo potekalo v tesnem sodelovanju med mladimi in njihovimi mentorji mojstri rokodelci, saj je to edini način za kakovostno prenašanje znanja in rezultate. Vsi tabori bodo zato izvedeni za manjše skupine udeležencev in udeleženk, od 6 do 10 na posamezni tabor. Dejstvo je, da je za ohranjanje in razvoj rokodelstva ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi pa so neskončen vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno ustvarjalnost.

Glej https://www.rokodelci.si/slovenski-rokodelski-tabor-2023/