Šolska skupnost že deluje

Prvo srečanje šolske skupnosti smo izvedli v četrtek, 26. 10. 2023. Predstavniki vseh razredov so se zbrali v učilnici petega razreda. Potrdili so dnevni red in določili zapisnikarja.

Učenci so se spoznali z nekaj primeri socialnih iger ter jih izvedli. Med delom so se zabavali in se drug o drugem veliko naučili.

Bila je sproščena ura polna smeha in novih znanj. Predstavniki razredov bodo igre, ki so jih spoznali, ob pomoči razredničark in razrednikov izvedli v razredu.

Tako bomo sledili cilju Zdrave šole, ki v letošnjem letu nagovarja uporabo lepih besed in pozitivno komunikacijo.

Zapisala: Tina Bajc Hlad

Fotografije: Tina Bajc Hlad