Športni dan učencev 1. in 2. razreda

Športni dan je v prvih dveh urah obsegal področje gimnastike. Izvedli smo različne vaje na gredi, naskok in preskok čez kozo, vaje na moški bradlji in vaje na parterju. Učenci so delali v mešanih skupinah, v vseh skupinah smo naloge postopoma oteževali. Že sama postavitev drugačnih športnih pripomočkov, kot so jih navajeni, jih je zelo motivirala. Po malici (mlečnem rižu in brusnicah ter ananasu) smo se odpravili na pohod po bližnji in daljni okolici. Hodili smo večinoma po gozdnih poteh dve polni uri z enim krajšim odmorom. Na poti smo imeli možnost opazovati spremembe v naravi pozimi, se orientirati v naravi in prisluhniti zvokom, ki jih slišimo v okolju. Z veseljem smo nastavljali lička dolgo pričakovanim sončnim žarkom. Dan je bil nadvse prijeten – veliko novega in zanimivega, s poudarkom na gibanju.

Zapisala: Maja Mivšek