Štipendije

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS sta objavljena razpisa za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024.

Zoisova štipendija: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20232024

Štipendija za deficitarne poklice: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20232024-337-jr

Zapisala: Katja Miklavič