Tekmovanje iz angleškega jezika, 9. razred

Primož Čibej

Namenjeno je devetošolcem. Poteka na treh ravneh: šolski, regijski in državni ravni. Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi jezika ter pisnem sporočanju. Regijsko in državno tekmovanje pa temeljita na izbrani literarni predlogi (John Green: Turtles All the Way Down) in spodbujata veselje do branja, razvijanje bralnih zmožnosti ter pisno sporočanje.

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 22. 11. 2022

DRŽAVNO TEKMOVANJE:  30. 3. 2023