Tekmovanje iz angleškega jezika, 9. razred

Maja Sever

Namenjeno je devetošolcem. Poteka na treh ravneh: šolski, regijski in državni ravni. Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi jezika ter pisnem sporočanju. Regijsko in državno tekmovanje pa temeljita na izbrani literarni predlogi (John Green: Turtles All the Way Down) in spodbujata veselje do branja, razvijanje bralnih zmožnosti ter pisno sporočanje.

ŠOLSKO TEKMOVANJE: predvidoma novembra

REGIJSKO TEKMOVANJE: predvidoma januarja

DRŽAVNO TEKMOVANJE:  predvidoma marca

Več informacij o razpisu tekmovanj za 8. in 9. razred v šolskem letu 2021/22 bo znano v septembru.