Vaja evakuacije, sreda, 28.9. 2022

S piskanjem piščalke in odpiranjem vrat učilnic odgovorne osebe za izpeljavo evakuacije se je začela današnja vaja evakuacije. Učenci so obnovili znanje umika iz razredov po za to določeni poti in zbiranja na zbirnih točka, ki sta za šolo in na šolskem igrišču. Pri umiku iz poslopja pa sta pomembna še organiziranost, upoštevanje gibanja v skupini, upoštevanje navodil učiteljev in hitrost gibanja. Vsi si želimo, da bo piskanje piščalke ali alarma, ki oznani umik iz šole, uporabljen samo v primeru vaje.

Po alarmu in umiku iz šole so se učenci in zaposleni zbrali na zbirnih točkah za šolo in na šolskem igrišču.

Zapisala: Karmen Simonič Mervic