Vpis v 1. razred

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2022/2023 bo potekal na OŠ Črni Vrh 9. februarja 2022. Starši ste prejeli pošto z vabilom na roditeljski sestanek, na katerem boste izvedeli vse informacije o poteku vpisa.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Če želite otroka vpisati na osnovno šolo, ki ne spada v šolski okoliš vašega stalnega/začasnega prebivališča, morate na matični šoli vpis v 1. razred kljub temu izvesti, nato pa v roku 14-ih dni posredovati prošnjo za prepis otroka na želeno šolo.

Zapisala: Katja Miklavič