Z Lego kockami gradimo vrednote

Zgodnje sobotno jutro je spremljalo vznemirjenje in pričakovanje. Z Lucijo, Aljažem, Davidom, Franom in Urbanom, ki so se poimenovali Ekipa d te skipa, smo se odpravili na regijsko tekmovanje First Lego lige Slovenije v Kanal ob Soči. Naše krstno tekmovanje je poskrbelo za dodatno napetost, saj nismo vedeli kaj sploh lahko pričakujemo. Vzdušje med potjo je bilo prijetno, vznemirjenje pa je s prihodom v Kanal postalo še večje.

V športni dvorani osnovne šole smo se pridružili enajstim ekipam in zasedli za nas pripravljeno mesto. Izkoristili smo čas za zadnje treninge in opazovali druge ekipe ter pridobivali nove izkušnje in ideje. Po uvodni prireditvi, na kateri so nas pozdravili organizatorji tekmovanja zavoda Super Glavce in gostitelji iz OŠ Kanal, se je začelo zares. Naša ekipa se je najprej spopadla z intervjujem v katerem smo ocenjevalcem predstavili ekipo, vsebino projektne naloge v kateri smo raziskovali svoje hobije in jih na inovativen način povezali s tehnologijo,  predstavili smo zasnovo robota, način programiranja in vrednote, ki jih uresničujemo pri svojem delu. Po uspešni predstavitvi so sledila vprašanja komisije, ki nam je ob koncu podala napotke kako lahko svoje delo še nadgradimo.

Ko se nam je zaradi predstavitve odvalil kamen od srca, nas je že čakala testna tekma na kateri smo lahko izkusili vse elemente tekmovanja na pravi tekmi. S svojimi izboljšavami smo nadaljevali in izkoristili še zadnje trenutke do tekmovanja. Pomerilo se je 12 ekip in v treh krog smo poskusili opraviti čim več misij ter sodnikom pokazati kar največ kar nam je uspelo sprogramirati. Ves čas so sodniki pazili na odnose v ekipi, tudi na spoštljivo komunikacijo in njihovim pozornim ušesom niso ušle niti morebitne grde besede.

Vmesni čas med tremi krogi tekmovanja smo izkoristili za ogled robotov drugih ekip in njihovega dela. Spoznali smo nekaj tekmovalcev in njihovih mentorjev ter si izmenjali izkušnje ter željno vpijali vse nasvete. Veliko nam je pomenil tudi obisk naše ravnateljice gospe Karmen Simonič Mervic, ki si je vzela čas in se pripeljala v Kanal, da bi nas spodbujala in podprla na tekmovanju.

Ker smo bili na tekmovanju prvič, smo si pred prvim krogom tekme zaslužili poseben aplavz za spodbudo. Na tekmovanju smo dosegli več točk kot smo jih pričakovali, predvsem pa smo se veliko naučili. Na zaključni prireditvi smo prejeli medalje za sodelovanje in bronasta priznanja.

S to tekmo se za nas delo ni končalo, pač pa šele zares začelo. Dobili smo možnost vpogleda v projekt kot celoto in s tem veliko novih idej kako nadaljevati in dopolniti svoje znanje. To nam bo izziv, da bomo z delom nadaljevali in se naslednje leto znova zagrizli v nov projekt, bogatejši za vsa letos pridobljena znanja, izkušnje in ideje.

Zapis in fotografije: Tatjana Fajdiga