Naravoslovna dejavnost – Sneg je lahko zabavna oblika vode

Prvega decembra se začne meteorološka zima, najhladnejši letni čas. Zima je čas, ko rastline počivajo, živali pa si poiščejo varno zatočišče. Dnevi so krajši, noči so daljše. Ko se stemni, ljudje prižigamo luči. Ko pa se pojavi jutranja svetloba, življenje postane bolj prijetno in lepše.

Petek, 19. januarja je bil hladen zimski dan. Vremenska napoved je obetala sneg. In res. Zjutraj so začele naletavati prve snežinke, kmalu zatem pa se je začel skoraj pravi snežni metež. Sneg je pokril črnovrško pokrajino. Narava je poskrbela, da so učenci 2. in 3. razreda imeli nazorni uvod v učno uro raziskovanja Stanja ali oblike vode.

Kako je potekalo naše raziskovanje? Pripomočki: ledene kocke, plinski gorilnik, vžigalice ali vžigalnik, mizica z grelno ploščo in steklena posodica.

Potek raziskovanja: Na grelno ploščo smo položili stekleno posodo. Vanjo smo dali kocko ledu. Ploščo smo segrevali z gorečim plinom. Kocka ledu se je stalila. Led se je torej spremenil v vodo. Vodo v stekleni posodici smo segrevali toliko časa, da je zavrela. Med segrevanjem je voda ves čas izhlapevala. Vodnih hlapov nismo videli, videli pa smo vodno paro. Poskus je bil končan, ko je bila steklena posodica prazna.Ugotovitve in zaključki:Kaj se je dogajalo s kocko ledu? Kaj se je dogajalo z vodo?

LED →segrevanje →VODA→ segrevanje →VODNI HLAPI, VODNA PARA

VODNI HLAPI→ ohlajanje →VODA – TEKOČINA →ohlajanje →LED

TALIŠČE LEDU je temperatura, pri kateri se trdna snov-led tali. Proces se imenuje taljenje. Led se začne taliti pri temperaturi 0°C.                                               

a) V kakšnem stanju je lahko voda? Voda je lahko v treh oblikah-stanjih. V trdnem stanju kot led, tekoča voda-tekočina in v plinastem stanju kot vodni hlapi.                   

b) Pri kateri temperaturi zamrzne sladka voda? Kako imenujemo to temperaturo?

Sladka voda zamrzne pri temperaturi 0°C. Ta temperatura se imenuje LEDIŠČE ali ZMRZIŠČE.

c) Pri kateri temperaturi se običajno tali led? Kako imenujemo to temperaturo?

Led se začne taliti pri temperaturi 0°C. Ta temperatura se imenuje TALIŠČE.

d) Ali slana voda zamrzne pri isti temperaturi kot sladka voda? Ne.                        

e) Ali morje zamrzne? Da in ne. Odvisno od temperature morske vode.

f) Zakaj pozimi, ko je zunaj zelo mrzlo, solijo ceste? Utrjene površine-ceste, poti pozimi solimo, da niso poledenele. Vožnja in hoja sta zato bolj varni. Za vodne raztopine kuhinjske soli je značilno, da zmrznejo pri nižji temperaturi kot sladka voda. Zmes snega ali ledu s soljo se spreminja v raztopino, ki ima temperaturo pod njenim zmrziščem in je zato v tekočem stanju tudi pri temperaturah, ki so pod zmrziščem vode. A pretirano soljenje utrjenih površin škodljivo vpliva na okolje, tudi na vodne vire.   

g) Učenec izdihne topel in vlažen zrak na mrzlo steklo. Kaj nastane na hladnem steklu (okenska šipa)? Pojasni. Na okenski šipi se naredi kondenz. Ko se vodni hlapi iz zraka ohladijo na mrzli površini, se zgostijo v majhne vodne kapljice, ki jih vidimo kot meglen oblaček na mrzlem steklu.  

Raziskovanje je lahko tudi zabavno in igrivo. Učenci od 1. do 4. razreda bodo imeli v sredo, 24. 1. 2024 zimski športni dan. Preden bodo odšli na sankališče, bodo v šoli še enkrat ponovili spoznanja o treh oblikah vode. O ledu, snegu, vodi-tekočini in o vodnih hlapih. Na zasneženih bregovih pa bodo predvsem uživali, se sankali in spoznavali sneg kot zabavno obliko vode.

Zapisala: Ivanka Erjavec