Zaposlenim staršem prvošolčkov tudi letos plačana odsotnost z dela za prvi šolski dan

Glej https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/24143

Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko že tretje leto zapored koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Na Zvezi svobodnih sindikatov staršem svetujejo, da svojega delodajalca o tem pravočasno pisno obvestijo. Gre namreč za izredni dopust, ki ga lahko koristijo le na prvi šolski dan. Dodaten dan izrednega dopusta, če svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je zaposlenim staršem prinesla novela zakona o delovnih razmerjih, ki jo je na pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije pripravila stranka Levica. S tem so se izenačile pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, saj je drugim dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej. V primeru koriščenja dopusta za spremstvo prvošolčka je odsotnost v trajanju enega dne minimalna pravica, ki jo določa zakon, opozarjajo na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. “To je znotraj panožne ali podjetniške kolektivne pogodbe mogoče še nadgraditi, tako da delavkam in delavcem v posamezni panogi ali podjetju za ta primer lahko pripada tudi več dni dopusta,” so dodali. Glede porabe omenjenega dopusta zaposlenim priporočajo, da o tem delodajalca pravočasno pisno obvestijo. Ker je treba izredni dopust izkoristiti ob nastanku okoliščine, to v praksi pomeni, da ga lahko zaposleni porabi le na prvi šolski dan in ne prej oz. pozneje. Kot so še spomnili, dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Zapisala: Karmen Simonič Mervic, ravnateljica