Zobozdravstvena vzgoja

Ko starejši učenci na šoli vidijo go. Eriko Peternelj (Center za krepitev zdravja Idrija), že vedo, da bodo dopoldne potekali pregledi zob. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo razredi tekmovali za »zobni pokal«, ki so ga lani osvojili letošnji devetošolci.

V ponedeljek, 2. oktobra, je ga. Peternelj obiskala razredno stopnjo in na lutki prikazala pravilno umivanje zob. »Zajčkov, polžev in črvov« še ni delila, to sledi ob naslednjih njenih obiskih, saj bo na šolo prihajala dvakrat mesečno.

Naj se v letošnjih »zobnih kartončkih« smejejo le zajčki.

Zapisala: Katja Miklavič