Kolesarski izpit v 5. razredu

Kolesarska ekipa »Prvič in zadnjič« pod mentorstvom učiteljev Maje Mivšek in Draga Kavčiča je v letošnjem šolskem letu uspešno pripeljala vse petošolce do kolesarskega izpita.

Učenci so se od srede marca do konca aprila teoretično izpopolnjevali o opremi kolesa, prometni signalizaciji, vlogi policije in drugih služb, pravilni vožnji po vozišču  (po kolesarski stezi in cesti), pravilih cestnega prometa, vožnji mimo, prehitevanju, zavijanju ter varnem prehodu čez železniško progo. Učenci so ob koncu teoretičnega izpopolnjevanja opravljali teoretični del izpita v računalniški učilnici.

V praktičnem delu se učenci urili v vožnji na spretnostnem poligonu (na igrišču) in po vozišču (cesti), na enak način je potekala izpitna vožnja.

Učenci so pokazali dobro znanje v vožnji s kolesom, pridobljene veščine pa bodo lahko s pridom nadgradili v praksi. Pravijo, da je navada železna srajca, zato so prve izkušnje varne in pravilne vožnje po vozišču zelo pomembne za nadaljnje vedenje v prometu.

Učencem čestitamo za dosežek, staršem pa se zahvaljujemo za sodelovanje in podporo pri izpeljavi kolesarskega izpita.

Srečno in varno na vseh poteh!

Zapisala: Maja Mivšek