Dan dejavnosti – razvijanje naravoslovnih veščin

Dne 20. maja 2024 smo na OŠ Črni Vrh izvedli dan dejavnosti, namenjen razvijanju naravoslovnih veščin. Dejavnosti so bile skrbno načrtovane in prilagojene starostni stopnji učencev, vključeni pa so bili učenci od 6. do 9. razreda.

Naravoslovni dan je bil razdeljen na tri glavne vsebinske sklope: fizikalne, biološke in astronomske delavnice. Učenci so bili razdeljeni v skupine in so se izmenjevali med različnimi delavnicami.

Fizikalne delavnice so potekale v učilnici, kjer so učenci izvajali eksperimente in se spoznavali s temeljnimi fizikalnimi zakonitostmi.

Biološke delavnice so se odvijale na terenu v okolici šole. Učenci so raziskovali naravo, pregledovali in določevali organizme ter opazovali različne biološke procese v naravnem okolju.

Astronomske delavnice so se izvajale na terenu, učenci pa so spoznavali osnovne pojme astronomije in izvajali praktična opazovanja s pomočjo tablic in aplikacije CŠOD Misija.

Naravoslovni dan je bil uspešen in poučen. Učenci so pridobili nova znanja in praktične izkušnje na področju naravoslovja. Vsi sodelujoči so pokazali veliko zanimanja in navdušenja, kar je prispevalo k pozitivnemu vzdušju in uspešni izvedbi dneva dejavnosti.

Zapisala: Dolores Nagode