Obvestilo NPZ (9. razred)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep, s katerim je določeno, iz katerega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2021/2022.

Na Osnovni šoli Črni vrh se bo kot 3. predmet, poleg slovenščine in matematike, v 9. razredu preverjal tudi predmet kemija.

Nacionalno preverjanje znanja v 6.razredu se bo preverjalo pri predmetih slovenščina, matematika in tuj jezik angleščina.

Katja Miklavič