Podaljšano bivanje – podaljšano učenje, a tudi podaljšane radosti!

Podaljšano bivanje je deljeno na skupine. V prvi skupini se srečujejo učenci prvega in drugega razreda, proti koncu dneva pa se jim pridružijo tudi učenci višjih razredov.

Preživljanje časa v podaljšanem bivanju je vedno razgibano, glasno in pesto. Z dejavnostmi, ki jih pripravi učiteljica, bogatimo šolske dni in urimo spretnosti.

Vsakodnevno nekaj časa namenimo samostojnemu učenju – čas, ko učenci pišejo domačo nalogo, berejo knjige, opravljajo šolske zadolžitve … Čas samostojnega učenje nadgradijo s pravljico, ki jo učiteljica predstavi učencem. Navadno se zberejo v krogu s stoli ali na blazinicah.

Ker pa se z delom največ naučimo –  so učenci aktivni tudi na drugih področjih. Preizkušajo se v ročnih spretnostih z oblikovanjem papirja, risanjem, šivanjem in gibalnimi igrami.

Kot češnja na torto so socialne igre, ki učence povezujejo med seboj in krepijo skupinskega duha.

Zapisala: Elizabeta Bonča v sodelovanju s Tino Bajc Hlad

Fotografije: Tina Bajc Hlad in Elizabeta Bonča