Pouk v tednu od 8. do 12. novembra 2021

V prihajajočem tednu se bodo učenci 3. in 8. razreda šolali na daljavo. Za učence ostalih razredov pouk poteka v šoli. Še naprej bomo upoštevali pravila COVID protokola.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  https://www.gov.si/novice/2021-11-06-tudi-v-prihodnjem-tednu-izobrazevanje-v-solah-in-na-fakultetah-samotestiranje-za-vse-ucence-dijake-in-studente/ so napisane vse potrebne informacije (potek samotestiranja, nošenje maske).

V primeru zaznave okužbe pri otroku s COVID 19 starši sledite Protokolu samotestiranja v šoli. Objavili smo ga tudi na šolski spletni strani https://oscv.si/wp-content/uploads/2021/10/PROTOKOL-samotestiranja-ucencev-v-OS.pdf.

V primeru potrjene okužbe in ocene morebitnih visokorizičnih kontaktov v šoli pa, ko vas iz šole o tem obvestimo, vse nadaljnje napotke daje NIJZ. https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

Želimo si, da bo pouk potekal v šoli.

Želimo, da bomo vsi delali v zdravem in varnem okolju.

Bolezni ne izbiramo, izbiramo pa lahko poti, da se ji ognemo ali pa prilagodimo.

Karmen Simonič Mervic, ravnateljica