Računalniško opismenjevanje v 5. razredu

V letošnjem šolskem letu smo v 5. razredu v računalniški učilnici ali ob uporabi različnih računalnikov izvedli več kot trideset ur pouka pri različnih predmetih.

Obnovili smo znanje o uporabi  spletnih učilnic in nadgradili poznavanje Worda – naučili smo se uporabiti program Power Point, poiskati sliko na spletu (pravilno navesti vir), sliko vključiti v PP predstavitev, shraniti datoteko na namizje in jo poslati po e-pošti in v spletno učilnico.

Pri LUM smo z uporabo programa Slikar izdelovali računalniške grafike.

Pri DRU smo večkrat uporabili portal mojaslovenija.si, kjer smo raziskovali pokrajine Slovenije. Učenci so bili navdušeni nad tem, da si lahko na enem mestu ogledajo različne kraje, pa tudi naravne in kulturne znamenitosti in virtualne muzeje. Portal nam je približal pokrajine in mesta, o katerih smo se učili, saj je raziskovanje v naravi v tolikšnem obsegu nemogoče. S šolskim računalnikom, prenosnikom in tablicami smo si pomagali tudi pri skupinskem delu v razredu.

pri SLJ smo ob uporabi tabličnih računalnikov izvajali jezikovne vaje in samostojno pripravili Power Point predstavitev za ustno ocenjevanje, pridobljeno znanje bodo lahko učenci s pridom uporabljali na predmetni stopnji.

Pri DOD  pouku smo ob uporabi tablic in računalnika v razredu iskali dodatne informacije ob reševanju zapletenejših vprašanj – kvizov. Pri pripravi na matematično tekmovanje smo na računalniških tablicah reševali tekmovalne pole preteklih let.

Nekaj šolskih tablic je opremljenih s programom Kobi, ki je podpora samostojnemu branju. Še posebej učenci z različnimi težavami na področju branja so lahko pri DOP pouku vadili glasno branje.

Največ ur računalniškega opismenjevanja smo namenili teoretičnemu delu kolesarskega izpita, sledili smo razlagi na portalu sio.si in se preizkušali v simulacijah izpita.

Do konca šolskega leta nas čakajo še zabavnejše oblike uporabe računalnikov – reševanje kvizov v programu Kahoot!

Z učenci se ob različnih priložnostih pogovarjamo o pasteh prekomerne uporabe zaslonov.

Z namenom ohranjanja pozornosti in s skrbjo za gibanje in ohranjanje zdrave telesne drže med delom z računalnikom smo se naučili izvajati šest vaj, ki predstavljajo pomembno prekinitev dela v prisilni drži. Poleg raztezanja mišic rok, gibanja v zapestju, sproščanja ramenskega obroča, … je pomembno tudi sproščanje mišic oči. To dosežemo s pogostimi pogledi v daljavo, ob gledanju v ekran pa je zelo pomembno tudi stalno mežikanje.

Zapisala in fotografije: Maja Mivšek