Raziskovanje visokega in poznega srednjega veka na Slovenskem

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, ki je potekalo 7. 12. 2023, je prineslo izziv, ki je zahteval od tekmovalcev, da se spopadejo z obsežno in zahtevno literaturo.

Tekmovanja so se udeležili trije devetošolci, Erik Bezeljak, Martin Fajdiga in Andraž Rupnik. Znanje o srednjeveški kolonizaciji in oblikovanju slovenskih zgodovinskih dežel so poglabljali v literaturi, ki jo uporabljajo študentje zgodovine na univerzitetni ravni. Le-ta jim je ponudila obsežen vpogled v zgodovinske dokumente, arheološke izsledke ter interpretacije zgodovinarjev o obdobju visokega in poznega srednjega veka na Slovenskem.

Med pripravami na tekmovanje je do izraza prišlo medsebojno sodelovanje med tremi tekmovalci, ki je bilo ključnega pomena. Sodelovanje ni bilo zgolj izmenjava informacij, temveč tudi razprava o različnih interpretacijah zgodovinskih dogodkov in kontekstov. Skupaj so reševali izzive, analizirali vire ter se spopadali z različnimi perspektivami, kar je pripomoglo k bogatejšemu razumevanju tega obdobja. Eden izmed ključnih elementov njihove priprave je bila izdelava časovnega traku, ki je grafično ponazarjal ključne mejnike in dogodke tistega obdobja.

Andraž Rupnik in Erik Bezeljak sta na tekmovanju dosegla bronasto priznanje. Andraž bo raziskovanje omenjenega obdobja nadaljeval, saj se je med številnimi tekmovalci s svojim znanjem in strastjo do zgodovine uvrstil med 250 najboljših v državi, kar pomeni, da bo svoje znanje preizkusil tudi na državnem tekmovanju, ki bo 7. marca 2024.

Vsem tekmovalcem za izkazan trud in znanje iskreno čestitamo.

Zapisala: Tjaša Smolnikar, mentorica