Skrivnostni svet opraševalcev, sodelovanje z Zavodom za turizem Idrija

V šolskem letu 2023/24 smo se s skupino petošolk pridružili raziskovanju naravnih parkov Slovenije. Letošnje vsebine so se nanašale na metulje, čebele, čmrlje, solitarne čebele in druge žuželke, ki jim z eno besedo rečemo OPRAŠEVALCI.

Ali veste, da Slovenija sodi v sam vrh biotske pestrosti v evropskem in svetovnem merilu?

Dekleta so v okviru dodatnega pouka reševale zabavne in poučne, pa tudi zahtevnejše naloge in odkrivale pomen opraševanja za delovanje ekosistema. Spoznale so, kje opraševalci živijo in kako jim lahko pomagamo ter kako povečevati pestrost našega okolja. Razmišljale smo, kako človeške aktivnosti (gradnja naselij in cest, kmetovanje …) vplivajo na življenjski prostor opraševalcev.

Aktivnost je potekala v obliki kviza v treh sklopih od novembra do maja, pri čemer so dekleta uspešno rešila vse tri sklope nalog in z rešitvami odkrila skrito geslo. V juniju smo povabili go. Irmo Pivk, strokovno sodelavko KPZI, ki je vsem učencem predstavila naravne parke Slovenije in projekt, v katerega smo bili vključeni pod mentorstvom učiteljice Maje Mivšek. Naravne parke Slovenije bomo raziskovali tudi v prihodnje, saj ohranjanje naravne dediščine napaja in ohranja tudi nas.

Priredila in zapisala: Maja Mivšek