Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

Lilijana Homovec

Tekmovanje iz znanja kemije je organizirano za učence 8. in 9. razreda. Vsebine tekmovanja so povezane z učnim načrtom. Učenci torej za uspeh na tekmovanju poglobijo in nekoliko razširijo znanje, ki ga usvojijo pri rednem pouku kemije.

Običajno poteka šolsko tekmovanje v znanju kemije v januarju in državno tekmovanje v marcu. Upam, da bo tudi letos tako in da se ne bomo prilagajali posebnim razmeram zaradi epidemije.

S pripravami na tekmovanje bomo začeli v oktobru. Dobivali se bomo enkrat na teden ob dogovorjenem času, ki bo ustrezal vsem, ki bodo želeli dodatno poglabljati znanje kemije. Tekmovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi učenci, ki se želijo preizkusiti na tem področju.

Vse o vsebini tekmovanja za 8. oziroma za 9. razred, o pravilih tekmovanja, nalogah iz preteklih let in po 1. septembru tudi o datumih, dobite na spodnji povezavi.

https://www.zotks.si/kemija/razpis ZTKS Kemija