Uspešno opravljen kolesarski izpit za učence 5. razreda

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljamo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Kolesarski izpit so opravljali petošolci, razdeljen je bil na teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu so učenci spoznavali cestno prometne predpise ter pravilno opremo kolesa za vožnjo po prometnih površinah. Učenci so v sklopu priprav na izpit vadili spretnostno vožnjo po poligonu in vožnjo v prometu z upoštevanjem cestno prometnih predpisov. Teoretični del je potekal v učilnici in se je zaključil z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je potekal preko računalniškega programa Kolesar.

Učenci 5. razreda so 20. 5. 2022 uspešno opravili kolesarski izpit, ko so opravili teoretični in praktični del izpita. Izpitno vožnjo so spremljali policisti iz Policijske postaje Idrija. Učencem je šola izdala  kolesarsko izkaznico, ki pa je veljavna šele s podpisom staršev, da otroku dovoljujejo samostojno vožnjo v prometu.

Petošolcem želimo srečno in varno vožnjo.

Vera Rudolf