V učilnici se učimo, v naravi se naučimo

V tednu od 6.11. do 10.11.2023 smo se tri učiteljice osnovne šole Črni Vrh, skupaj z zaposlenimi v Geoparku Idrija ter partnerji iz Avstrije, Norveške in Danske, udeležile zadnjega srečanja partnerjev. Srečanje je potekalo v mestu Hoyby na Danskem in je bilo del mednarodnega projekta Young European GeoExplorer.

Osrednji del srečanja je vključeval urjenje po metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning), ki omogoča učenje različnih vsebin skozi poučevanje tujega jezika. Ta pristop nam je omogočil, da smo hkrati raziskovali geološke vidike Geoparka Odsherred ter izboljševali svoje jezikovne spretnosti.

Posebno pozornost smo namenili raziskovanju samega geoparka, pri čemer smo uporabljali poseben učni pripomoček. Ta pripomoček je bil razvit v okviru projekta Young European GeoExplorer in vsebuje različna orodja, ki smo jih preizkusili neposredno na terenu. Na ta način smo preverili njihovo uporabnost in učinkovitost pri raziskovanju geoloških pojavov v Geoparku Odsherred.

Projekt nam je prinesel obilo novih izkušenj, razširil naše znanje in okrepil naše raziskovalne veščine. Hkrati pa je poudaril pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine v geoparkih po Evropi. Sodelovanje s partnerji iz različnih držav je prispevalo k bogatemu izmenjavanju idej in praks ter vzpostavitvi trdnih povezav med udeleženci.

Skupno srečanje v mestu Hoyby je tako okrepilo našo predanost trajnostnemu razvoju geoparkov in poudarilo, kako lahko mednarodna sodelovanja in inovativni pristopi, kot je metoda CLIL in uporaba učnih pripomočkov, obogatijo raziskovalni proces ter prispevajo k skupnemu cilju ohranjanja edinstvene geološke in kulturne dediščine.

Zapisala: Dolores Nagode