Vaja umika iz šole

Izvedli smo vajo umika iz šole

Nikoli ne vemo, kaj se nam lahko pripeti, lahko pa smo pripravljeni, da znamo ravnati v primeru posebnih dogodkov. V šoli smo zato izvedli vajo umika iz šole. Šola ima dve zbirni mesti, eno zadaj za šolo in drugo na šolskem igrišču.

Vaja je bila v sredo, 11.10. 2023, v času tretje učne ure uspešno izvedena. Iz šolske stavbe so se umaknili vsi učenci in delavci šole.

Zapisala: Karmen Simonič Mervic, ravnateljica