Vpis otrok v 1. razred

Vpis otrok v prvi razred v Osnovno šolo Črni Vrh bo v sredo, 1. 2. 2023, od 14. do 18. ure v učilnici 1. razreda. Starši boste pošto z vabilom na vpis prejeli po pošti.

Vpis v šolo je za otroka poseben dogodek, na katerem ga spremljajo starši.

S seboj prinesite identifikacijski dokument (potni list ali rojstni list, EMŠO, davčna številka, itd.) zaradi preverjanja točnosti podatkov in izpolnitev obrazcev za jutranje varstvo, podaljšano bivanje…

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Če želite otroka vpisati na osnovno šolo, ki ne spada v šolski okoliš vašega stalnega/začasnega prebivališča, morate na matični šoli vpis v 1. razred kljub temu izvesti, nato pa v roku 14-ih dni posredovati prošnjo za prepis otroka na želeno šolo.

Roditeljski sestanek bomo organizirali po vpisu, o datumu boste obveščeni.

Zapisala: Katja Miklavič