Zelo uspešno izvedene dejavnosti v COŠD Štrk in odličen odziv in uspeh vseh učencev

Za nami je teden, ki smo ga z učenci 5. in 6. razreda skupaj preživeli v CŠOD Štrk na Ptuju. Teden je bil intenziven, prežet z različnimi aktivnostmi. Dopoldanski čas je bil namenjen šoli plavanja, popoldanske ure so bile namenjene delavnicam, ki so jih izvajali učitelji CŠOD-ja Štrk. Del popoldanskega časa je bil namenjen tudi pouku slovenščine in angleščine, ki sta ga izvedla Primož Čibej in Karmen Simonič Mervic.

Prizadevnost in delavnost učencev se je izkazala tudi v rezultatih zaključnega preizkusa znanja plavanja. Prav vsi učenci so v znanju plavanja v obdobju med začetnim preverjanjem in končnim preizkusom napredovali vsaj za dve, nekateri pa tudi za več stopenj. Pohvale učencem za trud in osvojeno znanje.

Tudi vsi zaposleni v domu Štrk so pohvalili naše učence. Začenši s kuharji ,saj so učenci pojedli praktično vse, kar jim je bilo namenjeno in je bilo ostankov hrane zelo malo.

Učitelji in vodja doma so pohvalili motiviranost in vztrajnost pri izvajanju različnih delavnic, saj so bili vsi izdelki lepi in natančno narejeni. Tudi urejenost vse sob je bila na visokem nivoju. V urejenosti je zmagala soba dečkov iz 5. razreda.

Veseli smo, da je teden minil brez večjih poškodb, da so učenci ostali zdravi in, da je za njimi nova življenjska izkušnja, saj je marsikateri učenec prvič odšel od doma brez spremstva staršev.

Upamo, da bo teden preživet v šoli v naravi učencem ostal v lepem spominu.

Zapisal: Drago Kavčič