Roki popravnih izpitov v šol. letu 2022/23 na OŠ Črni Vrh

1. rok 29. in 30. junij 2023, pisni del izpita ob 8.uri
Ustni del izpita od 9.00 dalje.

2. rok 24. in 25. avgust 2023, pisni del izpita ob 8.uri
Ustni del izpita od 9.00 dalje.

Učenca/kandidata starši prijavijo na popravni izpit pisno s prijavnico, ki jo oddajo osebno v tajništvu šole v času uradnih ur (med 8.00 do 10.00) ali po pošti na naslov OŠ Črni Vrh, tajništvo, prijava, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo (za datum oddaje poštne pošiljke velja poštni žig)

za 1. rok do vključno srede, 28. junija 2023,

za 2. rok do vključno ponedeljka, 21. avgusta 2023.

TUKAJ je izsek Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ, ki govori o popravnih izpitih.

TUKAJ je prijavnica za popravni izpit.